سرویس پیامک انگیزشی اکسیر انرژی

سرویس های پیامکی اکسیرانرژی

بسته ۱ ماهه

37‌‌هزارتومان

 

 

ارسال روزانه پیام

 

 

امکان فعالسازی هدیه برای  دیگران

 

 

پشتیبانی‌ ۲۴ ساعته تلگرام

بسته 2 ماهه

49 / هزار‌‌‌تومان

 

          

   ۳۰ درصد تخفیف 

 

 

ارسال روزانه پیام

 

 

امکان فعالسازی به صورت هدیه برای دیگران

 

 

                      پشتیبانی ۲۴ ساعته               

بسته ۶ ماهه

 99 /هزارتومان 

 

 

۴۰ درصد تخفیف 

                                    

 

 

۱ الی ۲  پیام در روز

 

 

امکان فعالسازی هدیه برای دیگران

 

 

                              پشتیبانی ۲۴ ساعته